Badania fizjologiczne płucnego naczynia kapilarnego po embolizacji siarczanem baru

22 znieczulonym psom podano dożylnie zawiesinę siarczanu baru w dawce wystarczającej do podwojenia średniego ciśnienia w tętnicy płucnej. 10 sekund oddechu utrzymującego zdolność dyfundowania tlenku węgla (DLCO10) mierzono przed i po tej standardowej embolizacji u każdego psa. Nie obserwowano zmniejszenia stężenia DLCO10 po zatorach. W badaniu tego pozornego paradoksu stwierdzono, że potencjał dalszego zwiększenia DLCO10 podczas ćwiczeń pozostał po embolizacji. Podczas odpoczynku przedłużenie oddechu utrzymujące do 60 sekund zmniejszyło absorpcję CO istotnie więcej w e...

Operacja pomostowania tętniczego poza pompą a chirurgią pomostową po operacji

W artykule Khan i wsp. (Wydanie stycznia), wniosek dotyczący niższej drożności przeszczepu u pacjentów poddanych operacji pomostowania poza pompą jest przedwczesny. Przed rozpoczęciem badania, każdy z dwóch uczestniczących chirurgów wykonał średnio 49 procedur z pominięciem pompy i wykonali oni w sumie 75 takich procedur (w przypadku 27 pacjentów) podczas badania. W badaniu stwierdzono odmienną redukcję ogólnej drożności przeszczepów w układzie prawej tętnicy wieńcowej oraz w przypadku przewodów z tętnicami promienistymi w porównaniu z wcześniej opublikowanymi wynika...

Zobacz też:

zastawka bauhina zatorowość płucna rokowania zatorowość płucna wytyczne fondaparynuks złamanie głowy kości promieniowej allegro kombinezon zmiany inwolucyjne znamię dysplastyczne zolty stolec zwężenie szpary stawowej rzucawka porodowa elisabetta franchi allegro złamanie monteggia modlitwa o uzdrowienie chorych norweskie allegro żebro szyjne klykciny konczyste zdjecia dyżury aptek olkusz dyżury aptek zawiercie dyżury aptek ostrów maz dyżury aptek ostrów mazowiecka

WARUNKI WIDOCZNOSCI POZIOMEJ

Wydaje się, że wiele genów uległo zmniejszeniu w obu klastrach, ale nie miało wpływu na żadną inną podgrupę AML. Dyskryminujące geny zidentyfikowane przez SAM i PAM mogą ujawnić szlaki funkcjonalne, które są krytyczne dla rozwoju AML. Te metody statystycznego traktowania danych zidentyfikowały kilka genów, które są związane z określonymi podtypami AML, takimi jak gen receptora interleukiny 5 (IL5R.) w AML z nieprawidłowościami t (8; 21) 25 i celami FLT3-STAT-5 - gen dla receptora . interleukiny 2 (IL2R.) 26 i gen kinazy pim1 (PIM1) 27 - w AML z wewnętrznymi tandemowymi ...

Najnowsze zdjęcia w galerii wildmuscles:

331#zmiany inwolucyjne , #znamię dysplastyczne , #zolty stolec , #zwężenie szpary stawowej , #rzucawka porodowa , #elisabetta franchi allegro , #złamanie monteggia , #modlitwa o uzdrowienie chorych , #norweskie allegro , #żebro szyjne ,