• Termin, którym jest logistyka pojawił się już dosyć dawno, jednakowoż na początku własnego istnienia nie był powiązany z procesem planowania, ale połączony był on z wojskiem. Stało się tak zwłaszcza, w następstwie tego, iż w dawnym czasie termin logistyka połączony był precyzyjnie z elementami sztuki prowadzenia walki. Jeśli pragniemy wgłębić się w historię warto zanotować,…

    Read more

Publikacje: